Konference Odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR

U některých pacientů, kteří trpí údajně psychosomatickými potížemi, často zjistím nepravidelné nebo i pravidelné dlouhodobé užívání sedativ (léků proti úzkosti) a/nebo hypnotik (léků na spaní) a/nebo alkoholu (tzv. nealkoholického piva, piva, vína, likérů nebo destilátů – je zajímavé, že někteří nemocní pivo nepovažují za alkohol, jiní vnímají označení „nealkoholického piva“ doslovně). Této problematice se tak dlouhodobě věnuji vlastně z nezbytnosti.

Nemocní nadužívající návykové léky ke mně bývají odesláni pro časté bolesti hlavy, zad, břicha, kvůli problémům s náladou, úzkostí nebo nespavostí. Při počínající závislosti se u nich objevují akutní potíže imponující jako srdeční příhoda, náhlá břišní příhoda či panická ataka, při dlouhodobém užívání u nich později dochází k problémům s depresivním a úzkostným naladěním, s pamětí, ke zhoršování metabolických poruch, vysokého tlaku atd.

Pokud nedostanou tito nemocní potřebnou pomoc, bývají opakovaně vyšetřováni v ordinacích praktických lékařů i specialistů, užívají nadměrné množství zbytečných léků, často si volají rychlou záchrannou pomoc, bývají také často hospitalizováni. Pokračuje u nich zhoršování zdravotního stavu, které výrazně snižuje kvalitu jejich života. Pacienti i pacientky, nepravidelně nebo denně užívající návyková sedativa či hypnotika, hovoří častěji o ztrátě smyslu života, později si přejí dokonce zemřít, protože se u nich rozvine úzkostně depresivní stav, který již nereaguje na běžně užívané léky.

Opakovaně jsem prezentoval postup, který používám u svých pacientů a který pomohl již stovkám nemocných nadužívajícím návykové léky. Poslední přednášku na toto téma jsem přednesl na konferenci pořádané Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky v říjnu 2020:

https://youtu.be/QCAiu0mQDBY

Návyková sedativa a hypnotika by měla být užívána maximálně 3 týdny, pokud jsou podávána denně, a maximálně 3 měsíce, pokud jsou podávána nepravidelně. Jde o léky nevhodné k řešení chronických potíží. Jsou určeny především ke zvládnutí akutního stresu a akutní nespavosti. Kombinované nepravidelné užívání s alkoholem („někdy Hypnogen, někdy Neurol, někdy pivo nebo sklenička vína“) je v Česku bohužel velmi rozšířené a působí uživatelům postupně závažnější a závažnější potíže.

Mezi návykové léky, působící výše uvedené a další obtíže, patří léky na úzkost Neurol (Xanax, Frontin, Helex), Lexaurin, Diazepam, Oxazepam, Elenium, Rivotril, Ansilan, Grandaxin, Frisium a dále léky na spaní Stilnox (Hypnogen, Zolsana, Sanval, Zolpidem, Apo-Zolpidem, Edluar, Adorma, Onirex, Zolpinox), Zopitin, Dormicum a Gerodorm.

Obdobné potíže působí při nadužívání i opiátové léky určené pro tišení akutní bolesti.

říjen 2020

Přesunout se na začátek