Psychoterapeut, psychosomatik, psychiatr

Psychoterapii a psychosomatice se věnuji více než 25 let. Zabývám se individuální a partnerskou (párovou) terapií. Čerpám nejen z bohaté praxe psychoterapeutické a lékařské, ale také ze svého studia filozofie a religionistiky. Vycházím z Gestalt terapie, systémové a systemické terapie, v kterých jsem vzdělán, svůj vlastní přístup ale obohacuji o prvky spirituální práce v duchu Patočkovy „péče o duši“.

Motto

„Když stojíš přede mnou a díváš se na mne, co ty víš o bolestech, které jsou ve mně, a co já vím o těch tvých. Už proto bychom my lidé měli stát jeden před druhým v takové vzájemné úctě, tak zamyšlení, tak milující jako před vchodem do pekla.“ F. Kafka

Vzdělání

 • 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 2 atestace v oboru psychiatrie, 2 odborné specializace pro psychosomatiku a psychoterapii
 • Institut Dialog, výcvik v Gestalt terapii
 • Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny, výcvik
 • bytové semináře Petra Rezka, kurzy o antice a fenomenologii
 • bytové semináře Josefa Adamce, kurzy o Bhagavadgítě a Janově evangeliu
 • DAMU, obor režie – studium jsem nedokončil
 • CMBF – studium jsem nedokončil

Praxe

 • od r. 2023 pracuji jako koterapeut s Mgr. Helenou Klímovou v psychoterapeutické skupině pro osoby s transgeneračním přenosem traumatu;
 • od roku 2019 působím jako psychiatr a psychosomatik v Centru pohybové medicíny Pavla Koláře v Praze ;
 • od roku 2011 pracuji jako lékař Psychiatrické, psychosomatické a psychoterapeutické ordinace Oblastní nemocnice Příbram ;
 • v minulosti jsem působil mj. jako vedoucí lékař Psychosomatické kliniky v Praze, jako primář Psychiatrického a psychosomatického oddělení Nemocnice Ostrov nebo jako konziliární psychiatr ÚHKT v Praze, psychiatr na Adiktologické klinice VFN, ve Fokusu Praha, v Gyncare s.r.o. a na Psychiatrické klinice LF v Plzni;
 • v letech 2017-2018 jsem působil jako lektor v psychoterapeutickém institutu IVGT v Praze ;
 • od r. 2003 pracuji jako soukromý psychoterapeut
 • v roce 2002 vyšla má kniha esejů Opsarion
 • publikoval jsem v odborných časopisech zaměřených na psychiatrickou a psychoterapeutickou praxi, v časopisech i denících

Licence

 • licence k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru psychiatrie
 • certifikáty pro výkon Gestalt terapie a rodinné terapie
 • licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře pro obor psychiatrie

Členství v profesních organizacích

 • člen České lékařské spolešnosti J. E. Purkyně
 • člen Psychiatrické odborné společnosti, Psychoterapeutické společnosti a Psychosomatické společnosti

Ocenění

Reakce, ohlasy

100 studentských revolucí – rozhovor

Přednáška v Olomouci, 4/2019 – reakce

Rozhovor s ToyBox pro rádio Wave

Pavlína Havlová v Přítomnosti

Blog Ivana O. Štampacha o Opsarion

Podporuji

Kontakt a platby

Najdete mne na telefonním čísle 737 444 577 nebo na e-mailu  mudr.m.konecny@seznam.cz

Konzultace poskytuji na adrese Radlická 99, Praha 5 (500m od stanice metra B „Radlická“)

Konzultace nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, cena za konzultaci je stanovena dohodou. Vyšetření a psychoterapie v Centru pohybové medicíny jsou účtovány dle ceníku zařízení.

Kudy:

Martin Konečný

Přesunout se na začátek