MUDr. Martin Konečný

Psychoterapeut, psychosomatik, psychiatr

Psychoterapii a psychosomatice se věnuji více než 20 let. Zabývám se individuální a partnerskou (párovou) terapií. Čerpám nejen z bohaté praxe psychoterapeutické a lékařské, ale také ze svého studia filozofie, religionistiky, fyziky a kosmologie. Vycházím z Gestalt terapie, systémové a systemické terapie, v kterých jsem vzdělán, svůj vlastní přístup ale obohacuji o prvky spirituální práce v duchu Patočkovy „péče o duši“. Pocházím z divadelnické, muzikantské, malířské a spisovatelské rodiny, má práce proto zřejmě odráží také zkušenost s divadlem, hudbou, literaturou a výtvarným uměním.

Motto

Nejde mi o to předvést, co umím a vím, ale pomoci druhým zjistit, co umí a vědí oni sami. V opravdovém setkávání člověka s člověkem spatřuji možnost poznat sám sebe a nalézt tak vlastní zdroje pro žití zdravého, naplněného života.

Vzdělání

 • 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 2 atestace v oboru psychiatrie, 2 odborné specializace pro psychosomatiku a psychoterapii
 • Institut Dialog, 5 letý výcvik v Gestalt terapii
 • Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny, 4 letý výcvik
 • bytové semináře Petra Rezka, kurzy o antice a fenomenologii
 • bytové semináře Josefa Adamce, kurzy o Bhagavadgítě a Janově evangeliu
 • DAMU, obor režie – studium jsem nedokončil
 • CMBF – studium jsem nedokončil

Praxe

 • v současné době pracuji jako lékař Psychiatrické, psychosomatické a psychoterapeutické ordinace Oblastní nemocnice Příbram
 • v minulosti jsem působil mj. jako primář Psychiatrického a psychosomatického oddělení Nemocnice Ostrov a jako vedoucí lékař Psychosomatické kliniky v Praze
 • publikoval jsem v odborných časopisech zaměřených na psychiatrickou a psychoterapeutickou praxi, v časopisech i denících
 • působil jsem jako lektor v psychoterapeutickém institutu IVGT
 • v roce 2002 vyšla má kniha esejů Opsarion

Členství v profesních organizacích

 • člen České lékařské spolešnosti J. E. Purkyně
 • člen Psychiatrické odborné společnosti, Psychoterapeutické společnosti a Psychosomatické společnosti

Spolupracuji

 • Psychosomatická klinika s.r.o
 • Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, FN Motol
 • další

Ocenění

 • cena NFPK

Podporuji

 • Paměť národa – Postebellum
 • Člověk v tísni
 • Obec křesťanů – hnutí za duchovní obnovu
 • Amnesty International ČR
 • Transparency International ČR
 • Greenpeace ČR

Kontakt

Najdete mne na telefonním čísle 737 444 577 nebo na e-mailu  markon64@email.cz

Konzultace poskytuji na adrese Pod kaštany 3, Praha 6 (50m od stanice metra Hradčanská)

Platby

 • Konzultace nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.
 • Cena dohodou.