MUDr. Martin Konečný

Zdravotní komplikace dlouhodobého užívání benzodiazepinů a Z-hyponotik a jejich léčba

   Ačkoliv oficiální doporučení omezuje užívání benzodiazepinových sedativ a hypnotik a Z-hypnotik na dobu maximálně 4-6 týdnů, setkáváme se v praxi s vysokým počtem pacientů, kteří užívají tuto léčbu měsíce, roky i desítky let. Při tom i pouze občasné, ale dlouho trvající užívání je spojeno se značnými riziky a snižuje významně kvalitu života pacientů, zejména seniorů. Riziky nadužívání a závislosti se budu zabývat v první části své přednášky.

   Přestože je problematika lékového abusu vnímána obecně jako závažná, nejsou k dispozici relevantní data o počtu závislých (F132 dle MKN-10) a škodlivě užívajících (F131) pacientů v ČR. Z dat ÚZIS vyplývá, že závislých na benzodiazepinech je v ČR řádově necelá tisícovka, což představuje asi desetinu promile celé populace. Oproti tomu údaje o závislých pacientech na těchto lécích z jiných západních zemí se pohybují v řádu až desítek procent.

   Na základě pravděpodobné spotřeby odvozené z databáze SÚKL o dodávkách jednotlivých preparátů do lékáren jsem se pokusil o provedení alespoň velmi hrubého odhadu počtu pacientů závislých a škodlivě užívajících návyková sedativa a hypnotika v ČR. Stanovené výsledky jsem porovnal s údaji ze srovnatelných zemí. Můj odhad spíše potvrzuje obavu, že jsme také v ČR svědky pandemie abusu benzodiazepinů a Z-hypnotik, rozšířené zřejmě v celém západním světě.

   V druhé části přednášky stručně představím léčebný postup, který jsem během let své praxe vytvářel a postupně přizpůsoboval potřebám pacientů. Vychází z doporučeného postupu léčby závislosti na sedativech a hypnotikách, rozšiřuje ho však způsobem, který má zásadní vliv na efektivitu této léčby, včetně radikálního snížení počtu recidiv. V letech 2012-2018 bylo v Psychiatrické ambulanci ONP tímto postupem úspěšně odléčeno kolem 500 pacientů. Zdravotní stav i kvalita života většiny z nich se po vysazení sedativ a hypnotik výrazně zvýšily. U dalších desítek nemocných léčba probíhá.

   Mé zkušenosti ukazují, že používaný léčebný postup je efektivní a není pro lékaře nijak časově náročný. Úspěšné vysazení návykových léků je tak možné realizovat i v ordinacích praktických lékařů. Vyžaduje pouze správnou edukaci pacientů, kterou by měl provádět lékař, a předání rozpisu s instrukcemi pro postupné snižování substituční léčby, klonazepamu či diazepamu. Ty může předávat i sestra. Pro úspěch je rozhodující správné klinické vedení a postupné převedení na nenávykovou medikaci, která je bez preskripčního omezení. Pouze ve výjimečných případech je nutná psychoterapeutická podpora nebo hospitalizace.

Abstrakt pro Konferenci praktických lékařů v Olomouci, duben 2019

Přednáška o závislostech na benzodiazepinech a Z-hypnotikách v Olomouci v dubnu 2019 – některé reakce:

Vážený pane doktore, vyslechla jsem vaší přednášku v Olomouci na kongresu praktických lékařů, která se zabývala závislostí na benzodiazepinech. Na přednášce zazněl postup převedení z BDZ na Rivotril gtt s tím, že schémata převodu byste nám laskavě poskytl na vyžádání. Přednáška se mi velice líbila a musím souhlasit s vašimi zkušenostmi a závěry, zabývám se částečně ve své ordinaci také řešením této závislosti s větším i menším úspěchem, zatím jsem řešila pomocí SSRI. Nyní se snažím řešit jednu velmi torpidní a silnou závislost, proto si dovoluji vás oslovit, zda je možné schéma zaslat. Děkuji. S pozdravem MUDr. Alena Bendová

Dobrý den, v návaznosti na Vaši přednášku na kongresu v Olomouci bych Vás touto cestou ráda poprosila o zaslání tabulek na vysazování BZD. Předem moc děkuji. S pozdravem MUDr. Romana Vrtělová

Vážený pane doktore, včera jsem si se zájmem poslechla Vaši pěknou a velmi přínosnou přednášku o dlouhodobém užívání BZD a hypnotik a léčbě závislosti na nich. Jsem praktická lékařka, s touto problematikou se denně setkávám zejména u svých starších pacientů a chtěla bych jim zkusit pomoci, aniž bych je hned odesílala do odvykací poradny. Nabízel jste nám na přednášce materiály, které by nám praktikům mohly pomoct a napovědět při léčbě těchto závislostí. Ráda bych Vás tedy o ně požádala, až budete mít chvilku času. Předem moc děkuji a přeji hezké dny. S úctou Dr. Radka Kociánová.

Přesunout se na začátek